Współpraca

Pełnomocnik UMK ds. Równego Traktowania

dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK

Centrum Doskonałości
Uczelnia Badawcza

Interacting Minds, Societies, Environments

Avant

Czasopismo naukowe poświęcone bieżącym trendom w badaniach interdyscyplinarnych, skoncentrowane na kognitywistyce, współczesnej filozofii nauki, metodologii badań interdyscyplinarnych, antropologii poznawczej i kulturowej, społecznych badaniach nad nauką, jak i badaniach nad sztuką.

Fundacja Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniu

Misją Fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu i wsparcie osób wykluczonych i dyskryminowanych i pomoc dla nich, tak aby mogły w zgodzie ze sobą i bez przeszkód funkcjonować w swoim środowisku i otoczeniu.
Skip to content