Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pracowni Badań nas Obcością i Wykluczeniem.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • niektóre grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • pliki do pobrania nie posiadają informacji o rozmiarze i formacie,
 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji,
 • niektóre strony otwierają się w nowym oknie.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – Lwowska 1, Toruń

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Budynek przy ul. Lwowskiej 1

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
 • Administrator budynku: Ewa Szymeczko, ewabed@umk.pl
 • Informacja: 56 611 25 10
 • Liczba kondygnacji: budynek A i C– 4 kondygnacje, budynek B (wyłącznie dydaktyczno-badawczy) 1 kondygnacja i częściowe podpiwniczenie dostępne wyłącznie dla pracowników Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych i Zespołu Administracyjno-Gospodarczego obiektu)
 • Powierzchnia budynku: około 28 tys. m2

Dojazd/dojście do budynku

Budynek ma dwa wejścia – główne od strony ul. Lwowskiej i drugie od strony Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Główne wejście realizowane jest za pomocą schodów i podjazdu (podjazd ma nierówną powierzchnię). Drugie wejście jest z poziomu gruntu, w holu znajdują się schody, które można ominąć za pomocą platformy.

Drzwi obu wejść otwierane są ręcznie.

Przed budynkiem od strony ulicy Lwowskiej jest parking ogólnodostępny, wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami – 1, oraz duży parking ze szlabanem, wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami – 1 i mały parking ze szlabanem, wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami – 1 .

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynkach A i C obiektu znajdują się trzy klatki schodowe – główna, południowa i północna. W obu tych budynkach znajdują się dwie windy. W budynku A – naprzeciwko głównej klatki schodowej, w budynku C – po jednej przy południowej i północnej klatce schodowej. Na każdym poziomie budynków A i C, korzystając z wind można ominąć wszystkie schody. Windy posiadają sygnalizację głosową.

Budynek B jest jedno kondygnacyjny. Częściowe podpiwniczenie dostępne jest wyłącznie dla pracowników Wydziału i jest realizowane za pomocą schodów.

Rozkład pomieszczeń

 • Przy obu wejściach jest portiernia.
 • W pobliżu wejścia głównego jest tablica z informacją o rozmieszczeniu pomieszczeń np. z numerami biur.
 • Na każdym piętrze wszystkich budynków, składających się na obiekt przy ul. Lwowskiej 1, znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Wyposażenie wspomagające

 • W budynku znajdują się dwie pętle indukcyjne w portierni przy wejściu głównym oraz w pokoju nr 105.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • W budynku nie ma krzesła ewakuacyjnego dla osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku nie ma dźwiękowego i wizualnego system ewakuacyjnego.
 • W budynku znajduje się oświetlenie ewakuacyjne ze strzałkami kierunkowymi.
Skip to content